ไทย +66(0) 875696969

พัทยาประชุม

วันอังคาร

วันอังคาร - 18.00
ชือ กลุ่ม: Just For Today Ban Saray
หัวข้อ: ประชุมแบบปิด
ติดต่อ

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี - 18.00
ชือ กลุ่ม: Ban Saray Newcomers
หัวข้อ: ประชุมแบบปิด
ติดต่อ

วันศุกร์

วันศุกร์- 18.00
ชือ กลุ่ม: Jomtien Group
ที่อยู่: SKETCH BOOK ART CAFE, THAPPRAYA ROAD . (100 YARDS TOWARDS JOMTIEN FROM JUNCTION WITH THEPRASIT RD, ACROSS THE ROAD NEXT TO AVALON BEACH RESORT)
หัวข้อ: ประชุมแบบเปิด

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ - 17.00
ชือ กลุ่ม: Bang Saray Newcomers (Open - All Welcome)
ที่อยู่: Bang Saray Beach Club 17/1 Moo 5, Bang Saray 20250 Drive in to car parking area. Upstairs in function room.
หัวข้อ: ประชุมแบบเปิด