ไทย +66(0) 875696969

ประชุมกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์:

วันจันทร์ - 7:30pm (19.30)
ชือ กลุ่ม: BNH Hospital
ที่อยู่: BNH Hospital Convent Road, (sathorn)
หัวข้อ: สำหรับวันนี้

วันอังคาร:

Tuesday - 7:00pm (19.00)
ชือ กลุ่ม: Serene Being
ที่อยู่: Bangkok Recovery Club (BRC) 9 Tana Arcade Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
หัวข้อ: การทำสมาธิ

วันพฤหัสบดี

Thursday - 7:00pm (19.00)
ชือ กลุ่ม: Silom
หัวข้อ: ประชุมแบบเปิด

วันเสาร์

Saturday - 1:00pm (13.00)
ชือ กลุ่ม: Fah-Mai(ฟ้าใหม)
หัวข้อ: หนังสือ คู่มือหลัก
Saturday - 6:00pm (18.00)
ชือ กลุ่ม: Saturday Night Alive
หัวข้อ:หนังสือ คู่มือหลัก
ติดต่อ: Michel: 0875322111 Iyash: 0633247744

วันอาทิตย์

Sunday - 7:00pm (19.00)
ชือ กลุ่ม: PSI Center
หัวข้อ: หัวข้อการประชุม / ประชุมแบบเปิด
ติดต่อ