คุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกเอ็นเอเพียงอย่างเดียว คือ ความต้องการที่จะหยุดใช้ยาเสพติด

ขอต้อนรับสู่สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย (Thailand NA)

สมาคมเอ็นเอ คือ สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรของกลุ่มคนทั้งชายและหญิงซึ่งเคยใช้สารเสพติดจนกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิต
เราเป็นผู้ติดยาเสพติดที่กำลังฟื้นฟูสภาพและเรามีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือกันและกันให้ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปลอดยาเสพติดโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าเป็นสมาชิก คุณสมบัติเพียงอย่างเดียวในการเข้าเป็นสมาชิกเอ็นเอคือ ความต้องการที่จะหยุดใช้สารเสพติด นี่คือโปรแกรมที่จะช่วยหยุดการใช้สารเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งแอลกอฮออล์ สมาคมของเรามีเป้าหมายในการฟื้นฟูปัญหาจากการติดสารเสพติด ไม่สำคัญว่าจะเป็นสารเสพติดชนิดใด ทุกคนสามารถเข้าร่วมกับเราได้โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านของ อายุ เชื้อชาติ เพศ ความเชื่อ ศาสนา หรือแม้กระทั่งบุคคล ที่ไม่มีศาสนา