ไทย +66(0) 875696969

เกาะสมุยประชุม

วันจันทร์

วันจันทร์ - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด
วันจันทร์ - 11:00
ชือ กลุ่ม: How It Works and Why
ที่อยู่: Du Du Bao 126/97 M. 3, T. 84310, Maret, Ko Samui District, Surat Thani
หัวข้อ: How It Works and Why / ประชุมแบบเปิด
วันจันทร์ - 18.30
ชือ กลุ่ม: Book study
ที่อยู่: A New Language School, 123/152 Moo 1, Bophut, opposite Big C
หัวข้อ: Book Study / ประชุมแบบเปิด

วันอังคาร

วันอังคาร - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด
วันอังคาร - 11:00
ชือ กลุ่ม: How It Works and Why
ที่อยู่: Du Du Bao 126/97 M. 3, T. 84310, Maret, Ko Samui District, Surat Thani
หัวข้อ: How It Works and Why / ประชุมแบบเปิด

วันพุธ

วันพุธ - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด
วันพุธ - 11:00
ชือ กลุ่ม: How It Works and Why
ที่อยู่: Du Du Bao 126/97 M. 3, T. 84310, Maret, Ko Samui District, Surat Thani
หัวข้อ: How It Works and Why / ประชุมแบบเปิด

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด

วันศุกร์

วันศุกร์ - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด
วันศุกร์ - 11:00
ชือ กลุ่ม: How It Works and Why
ที่อยู่: Du Du Bao 126/97 M. 3, T. 84310, Maret, Ko Samui District, Surat Thani
หัวข้อ: How It Works and Why / ประชุมแบบเปิด

วันเสาร์

วันเสาร์ - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด
วันเสาร์ - 18.00
ชือ กลุ่ม: Book study
ที่อยู่: A New Language School, 123/152 Moo 1, Bophut, opposite Big C
หัวข้อ: Book Study / ประชุมแบบเปิด

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ - 9:00
ชือ กลุ่ม: Meditation JFT
ที่อยู่: Yui's Beach Restaurant ,73/69 Moo4 Bangrak/Bophut, next to Secret Garden Beach Bungalows
หัวข้อ: Meditation, JFT / ประชุมแบบเปิด