ไทย +66(0) 875696969

ภูเก็ตประชุม

วันศุกร์

วันศุกร์- 19.00
ชือ กลุ่ม: Siam Serenity
ที่อยู่: Green Man Pub, 82/15 Tambon Rawai, Muang, Ghang Wat Phuket 83130
หัวข้อ: ประชุมแบบเปิด

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์- 19.00
ชือ กลุ่ม: Karon
ที่อยู่: Green Man Pub, 82/15 Tambon Rawai, Muang, Ghang Wat Phuket 83130
หัวข้อ: ประชุมแบบเปิด