ประชุม ออนไลน์

ประชุม ออนไลน์

สมาคมเอ็นเอ มีการประชุมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มในรูปแบบธรรมดาได้

วันจันทร์ - 19:00
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันอังคาร - 13:30
กลุ่ม: กลุ่ม เอ็นเอ ปัตตานี
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันอังคาร - 19:00
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันพุธ - 19:00
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันพฤหัสบดี - 19:30
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันศุกร์ - 19:00
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันเสาร์ - 9:00
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000
วันอาทิตย์- 19:30
กลุ่ม: ของขวัญแห่งชีวิต
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/9903501004
ไอดี: 9903501004
รหัส: 000000