ไทย +66(0) 875696969

ประชุม ออนไลน์

ประชุม ออนไลน์

สมาคมเอ็นเอ มีการประชุมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มในรูปแบบธรรมดาได้

วันอังคาร - 13:30 - 14:30
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/5218476576
ไอดี: 5218476576
รหัส: 888888
วันพุธ - 19.00-20.00
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/5218476576
ไอดี: 5218476576
รหัส: 888888
วันศุกร์ - 08:00
ลิงค์ประชุม: https://zoom.us/j/5218476576
ไอดี: 5218476576
รหัส: 888888