ไทย +66(0) 875696969

ประชุมเชียงใหม่

วันจันทร์

วันจันทร์ 19.00 น.
ชือ กลุ่ม: Zion Guesthouse
ที่อยู่: Zion Hostel, 169/4 Sridonchai Rd, Chang Khlan Sub-district, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50100
หัวข้อ: หนังสือ คู่มือหลัก / ประชุมแบบเปิด

วันอังคาร

วันอังคาร - 8:00pm (20.00)
ชือ กลุ่ม: L8 Show
หัวข้อ: IP, Meditation, Topic meeting / Open
วันอังคาร - 12:00pm (12.00)
ชือ กลุ่ม: Recovery Room
หัวข้อ: Topic Meeting / Open

วันพุธ

วันพุธ 19.00 น.
ชือ กลุ่ม: Zion Guesthouse
ที่อยู่: Zion Hostel, 169/4 Sridonchai Rd, Chang Khlan Sub-district, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50100
หัวข้อ: หนังสือ คู่มือหลัก / ประชุมแบบเปิด

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี - 12:00pm (12.00)
ชือ กลุ่ม: Recovery Room
หัวข้อ: Topic Meeting / Open
วันพฤหัสบดี 18.30 น.
ชือ กลุ่ม: Zion Guesthouse
ที่อยู่: Zion Hostel, 169/4 Sridonchai Rd, Chang Khlan Sub-district, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50100
หัวข้อ: หนังสือ คู่มือหลัก / ประชุมแบบเปิด

วันศุกร์

วันศุกร์ 19.00 น.
ชือ กลุ่ม: Zion Guesthouse
ที่อยู่: Zion Hostel, 169/4 Sridonchai Rd, Chang Khlan Sub-district, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50100
หัวข้อ: หนังสือ คู่มือหลัก / ประชุมแบบเปิด

วันเสาร์

วันเสาร์ - 12:00pm (12.00)
ชือ กลุ่ม: The Chiang Mai Women's Meeting
หัวข้อ:Women's Meeting / ประชุมแบบเปิด
วันเสาร์ - 14:00pm
ชือ กลุ่ม: Recovery Room
หัวข้อ: ศึกษา 12ขั้นตอน/ ประชุมแบบเปิด
วันเสาร์ - 12:00pm (12.00)
ชือ กลุ่ม: LGBT and Allies/Friends
หัวข้อ: Topic Meeting / ประชุมแบบเปิด

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ - 10:00Am (10.00)
ชือ กลุ่ม: Kawila Monument Park Meeting
ที่อยู่: Kawila Monument Park, opposite Army base, Chiangmai Lamphun Rd
หัวข้อ: Living Clean / ประชุมแบบเปิด